Referenties



Als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heb ik het genoegen

gehad om van augustus 2021 tot en met april 2023 intensief samen te werken met

Jeroen. Hij startte als projectleider van de NVVC Consultancy, welke ondergebracht was in de BV van de NVVC, i.e. 4pulseBV. In korte tijd nam hij alle activiteiten die onder 4pulseBV

vielen onder zijn beheer. Hij heeft in deze korte tijd een grote bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de Consultancy. Ook heeft hij het financieel beheer gevoerd over de BV als geheel. Dat deed hij uiterst efficiënt, inzichtelijk en correct.
Naast zaken betreffende 4pulseBV heeft Jeroen in zijn laatste jaar ook NVVC breed alle communicatie op zich genomen. Hij had de eindverantwoordelijkheid over de communicatie via de NVVC nieuwsbrieven en de verschillende websites vanuit de NVVC. 
Jeroen is een toegewijd werker. Hij floreert in een team en is erg sociaal. Als hem ruimte 

gegeven wordt komt hij het best tot zijn recht, zodat hij het werk op eigen wijze kan 

invullen en uitvoeren. Hij werkt georganiseerd. Een palet aan diverse werkzaamheden 

past hem beter dan een afgebakende taak. Hij rust niet voordat wat afgesproken is staat. 

Hij heeft veel ideeën en ook lef om deze tot uitvoer te brengen. Hij heeft een groot 

netwerk op allerlei vlakken.
W. Timmerman, voormalig directeur Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.


Jeroen van Bergen heeft het Hartcentrum van het Catharinaziekenhuis begeleid in de registratie van een aantal (topklinische) functies in het register van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Op de website van het STZ kunnen deze functies, mits geaccepteerd door STZ, door verwijzers én patiënten gevonden worden. Op dit moment is de website van STZ wellicht bij het grote publiek nog redelijk onbekend, dit zou in de toekomst zo maar eens kunnen veranderen. Jeroen heeft deze aanvragen planmatig, met nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten begeleid. Hij verbindt hierbij op een prettige, professionele manier management en professionals. De verantwoording over zijn inzet en voortgang is adequaat.

J. van Tilburg, directeur Catharina Hart- en Vaatcentrum 


In 2014 hebben we een innovatief social media platform voor hartpatiënten geïntroduceerd, waarop zij ook direct in contact konden treden met cardiologen en andere medisch experts.
Jeroen heeft de live-gang van het platform als projectleider begeleid, met name op het terrein van communicatie in- en extern.
Deze communicatie heeft intern geleid tot een hoge mate van betrokkenheid van artsen en verpleegkundigen. Extern tot adequate informatievoorziening aan cardiologen in andere ziekenhuizen en hun patiënten, onder andere door het landelijk verspreiden van informatiebrochures die in veel ziekenhuizen ook daadwerkelijk in de spreekkamer terecht zijn gekomen. 
Tot slot, en misschien wel vooral, heeft Jeroen's actieve, initiatiefrijke en dynamische bijdrage geleid tot aandacht in diverse media, waaronder het 20.00 uur NOS journaal op zondagavond met 2.000.000 kijkers.

dr. H.P.A. van Veghel, directeur-Bestuurder Nederlandse Hart Registratie

Diverse malen, en nog steeds, heeft Jeroen mij uit de brand geholpen, zoals bij het installeren of vastlopen van mijn PC, bij gedoe met telefoonabonnementen, bij het toevoegen van content aan mijn website, en bij het boeken van restaurants, vliegtickets, hotels en theatervoorstellingen. Steeds valt me daarbij op dat hij met daadkracht en enthousiasme aan de slag gaat, en niet opgeeft voor het opgelost of geregeld is. Waar bij mijzelf vaak de tijd - maar zeker ook de zin - ontbreekt om deze regelzaken aan te pakken, komt hij direct in actie.
In de voorbereiding van een expositie van mijn werk in Antwerpen heb ik kunnen ervaren dat hij het hele proces, van plannen, logistiek, transport, het verzorgen van flyers en presentatiemateriaal tot en met de vernissage aan toe, geheel uit handen neemt en in die zin letterlijk ontzorgt. Jeroen is betrouwbaar, discreet, assertief en pro-actief, en beschikt over goede contactuele eigenschappen.   

Drs. A. ter Haar, Praktijk voor Personal Coaching & Advies  


Als medeoprichter van de worldOutgames 2013, en als lid van het uitvoerend team, heb ik Jeroen enkele jaren van heel dichtbij gekend en mee samengewerkt. Zijn enthousiasme, positieve ingesteldheid, openheid naar dialoog en compromissen waren noodzakelijk om een onderbemand team naar excellente resultaten te leiden. Zijn persoonlijk engagement ging ver voorbij de 9u-18u mentaliteit, net zoals ook zijn persoonlijke relaties ver buiten de verwachtingen werden aangereikt. Ik ben dankbaar voor de fijne samenwerking en wens hem het allerbeste toe om zijn talenten voor andere mensen en organisaties ten dienste te stellen.

Jerko Bozikovic, senior corporate trainer, executive coach, keynote speaker

Tijdens de organisatie van de WorldOutgames 2013 Antwerpen is er met Stad Antwerpen, department Toerisme en de veiligheidsdiensten, regelmatig overleg geweest over de voortgang van het evenement en welke impact dit op de Stad zou hebben. Er waren verschillende vergaderingen om samen met de organisatie te bepalen hoe we de veiligheid voor deelnemers en bezoekers konden garanderen. De CEO van de WorldOutgames, Jeroen van Bergen, was hierbij regelmatig aanwezig om toelichting te geven hoe zijn organisatie mee kon werken om deze zaken te realiseren. Het is mij opgevallen dat hij zeer gestructureerd en goed gedocumenteerd aan de gesprekken deelnam en altijd een positieve houding had en behield, ook al zaten zaken voor zijn organisatie vanuit zijn oogpunt tegen. Hij was zeer goed in staat om altijd naar een compromis toe te werken, zodat alle partijen er voordeel bij hadden.  

Serge Muyters, eerste hoofdcommissaris van politie, Korpschef Politiezone Antwerpen

Als zelfstandige medewerker van de worldOutgames 2013 heb ik Jeroen van Bergen als  CEO kunnen appreciëren. In uiterst moeilijke omstandigheden heeft hij steeds de cohesie van de groep kunnen bewaren en de finale objectieven van de worldOutgames, namelijk de organisatie, onverminderd kunnen nastreven. Wat mij is opgevallen is zijn constante aandacht aan de menselijke dimensie van de vele problemen die hij dagelijks als CEO moest aanpakken.
Jean-Louis Boogaerts, Managing Director K-Bridge

Met het veel gehanteerde HBDI-model in het achterhoofd zou ik Jeroen typeren als iemand die op alle vier de kwadranten evenwichtig scoort, met een lichte voorkeur voor de rode (interpersoonlijke), blauwe (analytische) en gele (creatieve en metaforische) denkstijlen. Eigenschappen die zich - in zijn rol als hoofdredacteur van Hockey Magazine - vertaalden in een zeer hoge betrokkenheid bij en oprechte interesse in zijn collega’s en externe relaties. Daarnaast bezit Jeroen een scherp oog en een positief kritische grondhouding, wat hij combineert met het vermogen om creatief en out-of-the-box te denken en tegelijkertijd de stip op de horizon te zien.
Drs. D.W.J.M. van den Broek, hoofd marketing en communicatie Ziekenhuis Tjongerschans

Contact

Jeroen van Bergen
[email protected]

Adres

Nieuwe Jonkerstraat 60
1011 CM Amsterdam - NL

JVB-PA

BTW-ID        NL003469725B49
KvK              805 727 31